İnanç ve Uygulamalarda Güvercin

Özbekistan’da insanın beden, can ve ruh olmak üzere üç ayrı kısımdan meydana geldiğine inanılır. İnsan ölünce bedeni çürür ve toprak olur. Can semaya doğru uçup, gider. Ruh ise bedeni terk ettikten sonra kuş ya da başka bir canlı suretinde sık sık geri döner. Yayın olan inanışa göre can insan vücudunda güvercin, kelebek ya da pervana şeklinde uçup gitmektedir. Bu kuş uçarak arş-ı âlâya ulaşmakta ve orada ecir ve mükâfat onu beklemektedir. Türk kültüründe bazı hayvanlar uğursuz sayıldığı gibi, bazı hayvanlar da uğurlu kabul edilmektedir ve güvercin uğurlu kabul edilen hayvanlardandır. Anadolu’da Muğla’nın Dalaman yöresinde avcılar arasında güvercin vurmama şeklinde yerleşmiş bir inanış bulunmaktadır. Eğer güvercin vurulursa, güvercinin havada pervane gibi döndüğü, boynu kıbleye dönük olarak yere düştüğü, gözünden yaş aktığına inanılır. Güvercinlerin çift gezdiğine, birisi vurulunca diğerinin ağladığına da inanılır. Güvercin kutsal olduğu için onu tüfekle vuranın tüfeği geriteper ve parçalanır, kullananın ağzından, burnundan kan gelir.
Çünkü peygamberimiz zamanında güvercinin ayağına mektup bağlanmış ve o peygamberimize postacılık yapmıştır. Rivayete göre Dalamanlı bir avcı, Dalaman Çayı kıyısında güvercinler görmüş ve avlama için tüfeği ile nişan almıştır. Tam ateş edeceği sırada, güvercinleri abdest alan, yeşil sarıklı insanlar olarak görmüştür. Tüfeğini indirdiği zaman yine güvercinleri görmüş, nişan alınca yine abdest alan yeşil sarıklı insanlar görünmüştür. Bunun üzerine o güvercinleri avlamaktan vazgeçmiş ve eve dönmüştür. Bir diğer avcı ise ağaçta bulunan güvercinleri avlamak için nişan aldığında, ağacın başında bir kızın oturduğunu görmüştür. Aynı yörede gün batımında av günahtır. Bir başka avcı, Kille adında bir mevkie avlanmak için gittiğini, bir grup
güvercin gördüğünü, güvercinlere ateş edince, güvercinlerin topluca üstüne saldırdığını aktarmıştır. Bir diğer avcı, yaylada Kaba Güvercin olarak adlandırılan bir grup güvercin gördüğünü, avlamak için nişan aldığında, bir kuşun gelip, kanadını suratına değdirdiğini ve gittiğini anlatmıştır. Kuşa tekrar nişan alınca aynı kuşun bu sefer ters taraftan yaralı olarak üzerine geldiğini, kuşu avlamaktan vazgeçip, evine döndüğünü, aksi takdirde çarpılacağını söylemiştir…

[jetpack-related-posts]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to top