GÜVERCiN GÜBRESi

Güvercin gübresi Osmanlılar zamanında ihraç edilen bir maddeydi. Bu nedenle çeşitli şehirlerde güvercinler için özel binalar inşa edilmiş ve ticari güvercin gübresi üretimi yapılmıştır. Kapadokya yöresinde “güvercinlik”, Kayseri’de “burç” ve Diyarbakır’da “boranhane” olarak adlandırılan yapılar günümüzde de halen görülebilmektedir. Güvercinler, en pahalı doğal hayvan gübresi olan güvercin gübresinin hammadde kaynağıdırlar. Güvercin gübresinin PH derecesi...

Konya’da Güvercin Yetiştiriciliği

Güzelliği, rengi, yön bulma yeteneğine bağlı haber götürücülüğü, eti ve evcilleşme yeteneği dolayısıyla çok eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çeken güvercin, birçok ulusta olduğu gibi, doğaya bağlı bir ulus olarak bizde de büyük bir ilgi görmüştür. Konya’da güvercinciliğin oldukça eski bir geçmişi var. Bu konuda elde kesin belgeler bulunmamakla birlikte, yerleşmiş kuşçuluk gelenekleri Konya’daki...

GÜVERCiNLERiN SINIFLANDIRILMASI

Güvercinlerin sınıflandırılması Çeşitli şekillerde sınıflandırılırlar. Uzun gagalı-kısa gagalı, paçalı-paçasız, tepeli – tepesiz gibi sınıflandırmalar yapılmakla birlikte en çok tercih edilen yetiştirilme amacına göre yapılan sınıflandırmadır. Güvercinler yetiştirilme amacına göre; Süs güvercinleri: Dış görünüşlerinin ilginçliği ve güzelliği nedeni ile yetiştirilen güvercinlerdir. Baş üstünde takke, göğüste gül, bacaklarda paça gibi ilave özellikler, daha gösterişli kuyruk, göğüs...

İnanç ve Uygulamalarda Güvercin

Özbekistan’da insanın beden, can ve ruh olmak üzere üç ayrı kısımdan meydana geldiğine inanılır. İnsan ölünce bedeni çürür ve toprak olur. Can semaya doğru uçup, gider. Ruh ise bedeni terk ettikten sonra kuş ya da başka bir canlı suretinde sık sık geri döner. Yayın olan inanışa göre can insan vücudunda güvercin, kelebek ya da...

Masallarda Güvercin

Masallarda kuşların görevi, insanları bir yerden bir yere taşıma, gizli sırları ve eski olayları bilebilme, tıbbi olarak insanlara yardım etme ve kılık değiştirme olarak örneklendirilebilir. Masallarda kartal güç, karga ve baykuş uğursuzluk, şahin av sembolüdür. Güvercinler ise doğadışı güçlerle yakından ilgileri olan semboller olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden Anadolu’da yaşayan Kazak Türkleri arasında güvercin...

Güvercin yetiştiriciliğimizde ticari kaygılar

Ticari kaygıların ön plana çıkması bazı ırklarımızın bozulmasına yol açmaktadır. Sırf pazarda daha iyi para edecek diye özellikle performans ırklarımızda görüntü(tepe, gül, perçem, paça) ön plana çıkartılmakta ve farklı kırmalarla ırkın özellikleri geriletilmektedir. Bu durum ırklarımızı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Irk standartlarının netleştirilmesi ve bu konu da kararlı bir birliktelik izlenmesi...

GÜVERCİN YETİŞTİRCİLİĞİNİN GELECEĞİ

Güvercin Yetiştiriciliğinin Problemleri Türkiye güvercin yetiştiriciliği konusunda çok zengin genetik kaynakları kapsamasına rağmen, güvercin yetiştiricilerinin birçok konuda noksanlıkları bulunmaktadır. Güvercin yetiştiricileri arasında en büyük eksikliklerden birisi, bilgi noksanlığıdır. Bu yetiştiricilerin büyük çoğunluğu düşük eğitim, kültür ve gelir seviyesine sahiptir. Mevcut bilgi eksikliklerine rağmen, hepsi birer güvercin aşığı olan bu yetiştiricileri büyük çoğunluğu, kendisini bu...

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Güvercin Yetiştiriciliği

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Güvercin Yetiştiriciliği Osmanlı sonrası Cumhuriyetin ilk yıllarında da ordu içinde posta güvercinlerinin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Ülkemizde güvercinler konusunda yayınlanan ilk kitap 1925 tarihlidir. Bu kitap posta güvercinleri ile ilgilidir. 1923 yılında Cumhuriyet kurulmuş olmakla birlikte henüz harf devrimi yapılmamış olduğundan (harf devrimi 1928’de yapıldı) bu ilk kitap Osmanlıca’dır. Nuri...

TAHTALI GÜVERCiNi

Tahtalı güvercinin bilimsel adı *Columba Palumbus*tur. Ingilizce ismi Woodpigeon (orman yaban güvercini)dur. Kaya Güvercininden daha iri ve kuyruğu daha uzundur. Boynun iki yanındaki beyaz lekelerden ve kanatlarındaki beyaz banttan tanınır. Ağaçlık alanlarda dallara yuva yapıp ürer.Kışın açık arazide daha çok görülür. Güvercingillerin en büyüğüdür. Başı küçük ve yuvarlak, gövdesi iri ve geniştir. Başı mavi-gri,...

Scroll to top